Utbildningsmöjligheterna

I Sverige har vi bra förutsättningar att skaffa oss en bra och relevant utbildning. Alla barn ska ha rätt till en grundskoleutbildning i Sverige, något som saknas i väldigt många länder. Det är obligatorisk skola upp till och med årskurs nio, efter det är gymnasiet och högskola frivilligt. När denna artikel skrevs så har socialdemokraterna kommit till makten och dessa samarbetar med miljöpartiet om obligatoriskt gymnasieutbildning. Samhället har förändrats och det är inte lika enkelt som för 30 år sedan, att gå ut grundskolan och nästa dag gå till ett fast arbete. Tidigare var det så, alltid fanns det ett jobb nere på industrin eller på det lokala sågverket om man ville ta en anställning. Idag är det helt annorlunda eftersom många arbetsgivare kräver att de sökande har gymnasiekompetens. För att alla ska få den möjligheten så kan det blir så att den utbildningen blir obligatoriskt, eftersom kraven har ökat.

Efter avslutad grundskola så kan man idag söka sig till landets alla gymnasieutbildningar för att senare gå ut på arbetsmarknaden eller gå vidare till högskola och universitet.

YH-utbildningar

En YH-utbildning är en utbildning inom yrkeshögskolan och ska varva teori och praktik. Man ska få en mycket större chans att komma in i ett yrke och utöva praktiska saker. Det ska vara enklare för arbetsgivare att anställa kvalificerad arbetskraft. Detta är en utbildning som sker efter gymnasiet.

Yrkesutbildning

En yrkesutbildning är en kortare utbildning inom ett speciellt yrke som innefattar både praktiskt lärande och teori. Bedrivs oftast av privata företag och kräver i många fall inte någon gymnasiekompetens. Man får dock ingen examen likt YH-utbildningarna men diplom och andra rekommendationer kan lämnas. Yrkesutbildningarna arbetar också med företag i samma yrkeskategori vilket kan leda till jobb efter avslut.

Folkhögskola

Folkhögskolan är ett bra alternativ för dig som saknar grund och gymnasieutbildning. Där behöver man inte följa de utsatta skolformerna, istället kollar man på individens förutsättningar. Folkhögskolan förknippas ofta med ordet ”frihet”. Alla Folkhögskolor bestämmer själv över sitt eget utbud med utbildningar och kurser. Det kan se väldigt olika ut på skolorna runt om i Sverige.

Komvux

När man saknar gymnasiekompetens eller behöver ett högre betyg i enstaka ämnen är Komvux det bästa sättet att åtgärda det på. På Komvux kan du som är 20 år eller äldre studera på heltid, deltid eller distans. Många väljer Komvux speciellt för att man saknar grunden i skolan för att komma in på högskola eller för att kunna söka ett jobb. Du får inte välja ett program som på ett vanligt gymnasium, i stället sätter du ihop dina egna kurser som blir ett samlat dokument med poäng som motsvarar en vanlig gymnasieutbildning.

Studera utomlands

Ett alternativ kan vara att studera utomlands. Att få en större erfarenhet inom yrket och teori tillsammans med ett språk. Du som vill studera utomlands kan ha rätt till ersättning från CSN, det finns också flera stipendier att söka för den som är intresserad av extra finansiering av sin utbildning.

För mer fakta, information och tips besök andra delar av vår webbsida.